Badanie słuchu u dziecka

Czy moje dziecko niedosłyszy?

Problemy ze słuchem lub ubytek słuchu u dziecka to bardzo ważna kwestia zdrowotna. Warto jest zwrócić się o pomoc do lekarza specjalisty lub do wykwalifikowanego protetyka, który zbada dziecko i pomoże w doborze odpowiedniego aparatu słuchowego. Metody badania słuchu są nieinwazyjne i dobierane są stosownie do wieku i poziomu rozwoju każdego dziecka.

Badanie słuchu u dziecka - jak wygląda?

Każde badanie słuchu wykonywane przez lekarza laryngologa lub protetyka jest wykonywane profesjonalnym sprzętem w profesjonalny sposób. Metoda badania jest przede wszystkim dostosowana do wieku dziecka oraz jego zachowania podczas badania. Na początku lekarz lub protetyk powinien przeprowadzić z rodzicem wywiad. Podczas takiego wywiadu zadawane są pytanie związane ze słuchem, rozwojem dziecka i widocznymi zmianami. Czas takiego badania wynosi od pół godziny wzwyż. Lekarz lub protetyk powinien przede wszystkim być miły dla dziecka i starać się dokładnie wytłumaczyć rodzicowi na czym to badanie polega. Po skończonym badaniu specjalista przedstawia rodzicowi wyniki i proponuje kolejne kroki. Jeśli utrata słuchu jest na poziomie, który wymaga noszenia aparatu słuchowego to lekarz kieruje dziecko do specjalisty protetyka. Natomiast jeśli badanie słuchu jest przeprowadzane u protetyka, to po skończonym badaniu specjalista proponuje odpowiednie rozwiązanie słuchowe w postaci aparatu słuchowego.

Badanie słuchu u noworodka

Pierwsze badanie słuchu dziecka przeprowadza się tuż po narodzinach - w szpitalu. Profesjonalnie nazywa się to: przesiewowe badanie słuchu u noworodków i jest ono wykonywane w każdym szpitalu i każdemu dziecko. Takie badanie jest realizowane w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Takie badania słuchu przeprowadza się najczęściej w drugiej dobie życia malucha. Przesiewowe badanie słuchu jest szybkie, proste i przede wszystkim bezbolesne. Potrafi określić czy występuje jakiś ubytek w słuchu dziecka. Natomiast, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, należy podjąć dalsze czynności diagnostyczne w specjalistycznych poradniach. Takie badanie nosi nazwę - otoemisja akustyczna (OAE).

Badanie słuchu u dzieci - rodzaje

Przesiewowe badania słuchu są wykonywane w pierwszych dniach życia noworodka (otoemisja i audiometria impedancyjna). Jeśli wyniki pokażą jakiekolwiek nieprawidłowości, należy powtórzyć badania, czy wziąć pod uwagę inne metody, które są bardziej precyzyjne. Dobór badania zależy od wieku dziecka, a im mniejsze dziecko, tym trudniejsza i bardziej wymagająca jest diagnostyka. Stosuje się obiektywne i subiektywne metody badania słuchu. Obiektywne to te, w których dziecko nie musi współpracować i nie ma wpływu na wynik, można je wykonywać bez ograniczeń wiekowych. W metodach subiektywnych dziecko ma wpływ na wynik badania, musi współpracować, a często to nie jest łatwe.

Metody obiektywne:

 • Audiometria impedancyjna (AI) - zawiera w sobie dwa badania:
 • Tympanometria - badanie umożliwia sprawdzenie funkcjonowania błony bębenkowej i ucha środkowego. Tympanometria jest nieinwazyjna, polega na wprowadzeniu sondy do ucha. Podczas badania wykorzystuje się podmuch powietrza, podaje się ciśnienie i podciśnienie. Urządzenie rejestruje tzw. wychylenia błony bębenkowej i ich zmiany związane z podawanymi zmianami ciśnienia powietrza. Takie badanie może wskazać, czy dziecko np. ma zdrową błonę bębenkową, zdrową trąbkę słuchową lub czy występuje płyn w uchu środkowym i potrzebne być może dalsze leczenie.
 • Badaniem odruchów strzemiączkowych - przy badaniu podawane są bardzo głośne dźwięki o różnych częstotliwościach, a sonda sprawdza, czy występują reakcje, ochronne napięcia mięśni strzemiączkowych. Występowanie tych reakcji wskazuje na prawidłowe słyszenie. Poprzez napięcia mięśni strzemiączkowych ucho broni się przed uszkodzeniem, zagrożeniem jakim może być głośny sygnał akustyczny, czy hałas
 • Otoemisja akustyczna (OAE) - nieinwazyjna i łatwa w przeprowadzeniu metoda oceny działania ślimaka - receptora słuchu. Takie badanie może być wykonywane u dzieci w każdym wieku, przeprowadzane jest osobno dla prawego i lewego ucha. Otoemisja ocenia reakcje komórek słuchowych ślimaka dziecka na podawane przez sondę dźwięki, tzw. impulsy tonalne lub trzaski. Sonda składa się z głośnika, który emituje dźwięki i z mikrofonu, który ma za zadanie rejestrować właśnie odpowiedzi z receptora. Zarejestrowane odpowiedzi świadczą o prawidłowym funkcjonowaniu receptora ślimaka. Badanie nie daje wiedzy o głębokości ewentualnego niedosłuchu. Podczas badania dziecko powinno być spokojne, ponieważ mowa, ruch, czy płacz mogłyby zaburzyć wyniki.
 • Odpowiedzi słuchowe z pnia mózgu (ABR) - to kolejne nieinwazyjne badanie słuchu u dzieci. Badanie ma za zadanie określenie stopnia ubytku słuchu oraz miejsce jego występowania. Badanie jest nieinwazyjne. Małemu pacjentowi zakłada się słuchawki i na głowie przykleja się kilka elektrod. Rejestruje się i ocenia odpowiedzi elektryczne, które powstają po stymulacji bodźcem akustycznym, głównie trzaskiem, ale i tonami. Odpowiedzi otrzymywane są z różnych odcinków drogi słuchowej, od receptora ślimaka poczynając, na ośrodkach słuchowych w płacie skroniowym kory mózgowej kończąc. Wyniki wskazują w dB na ile dziecko słyszy.

Metody subiektywne:

 • Audiometria tonalna - jest to jedno z najbardziej powszechnych i podstawowych badań słuchu. Jest przede wszystkim nieinwazyjna i bezbolesna, ale potrzebna jest przy niej współpraca dziecka - dlatego wykonuje sią ją od około 4 r.ż. Nazywana jest badaniem PTA - (skrót ang. Pure Tone Audiometry) - czyli audiometrią czystego tonu. Celem badania jest ustalenie progu słuchu, czyli określenie minimalnego natężenia dźwięku, które dziecko słyszy. Na uszy zakłada się słuchawki i podaje się tony różnej częstotliwości. W ustalony wcześniej sposób od dziecka zbiera się odpowiedzi, że słyszy. Wynik badania prezentuje się jako wykres zwany audiogramem.

Aparaty słuchowe dla dzieci

Sprawdź, jakie aparaty słuchowe dla dzieci oferujemy w KIND

Niedosłuch u dziecka i jego konsekwencje

Niebadany oraz niekontrolowany niedosłuch u dzieci może mieć swoje konsekwencje w rozwoju dziecka. Przede wszystkim może być związany ze złym rozwojem mowy, nieodpowiednią jakość zdobywanej wiedzy i niekorzystną socjalizację społeczną. Dziecko poprzez problemy ze słuchem może po jakimś czasie charakteryzować się aspołecznością. Nie będzie chciało bawić się z innymi dziećmi i przebywać w większym gronie osób. Problemy ze słuchem mogą również przełożyć się na gorsze wyniki w nauce.

Utrata słuchu u dziecka

Utrata słuchu lub problemy ze słuchem u mniejszego dziecka to problem bardzo skomplikowany. Dorośli pomimo utraty słuchu potrafią komunikować się z otoczeniem. Natomiast dzieci, które urodziły się z wadą słuchu lub nabyły w ciągu kilka lat taką wadę, niestety nie są w stanie prawidłowo skomunikować się z rodzicami lub innymi osobami z otoczenia. Czasami zdarza się, że czynności lub reakcje dziecka z wadą słuchu są mylnie odbierane przez dorosłych, ponieważ nie mieli wcześniej styczności z taką sytuacją.

Znajdź najbliższy oddział KIND w Twojej okolicy

Pokaż wszystkie oddziały

Wady wrodzone słuchu u dzieci - przyczyny

Około 50% wad słuchu u noworodków i niemowląt spowodowane są wadami wrodzonymi. Wady wrodzone związane są z czynnikami genetycznymi lub niegenetycznymi.

Czynniki genetyczne:

 • Autosomalna recesywna utrata słuchu - oznacza to, że żaden z rodziców nie ma problemów ze słuchem i żadnego ubytku słuchu. Natomiast oboje rodziców nosi gen recesywny, który jest przekazany dziecku.
 • Autosomalny dominujący ubytek słuchu - oznacza to, że tylko jeden z rodziców posiada dominujący gen utraty słuchu, który jest przekazany dziecku. W tym przypadku rodzic może, lub nie musi mieć ubytku słuchu.
 • Zespoły genetyczne - zespół Treachera Collinsa, Downa, Alporta, Crouzona, Ushera, Waardenburga. Niektóre z nich charakteryzują się uszkodzeniem w słuchu jakimś stopniu.

Czynniki niegenetyczne:

 • Powikłania porodowe, jak i poporodowe - brak tlenu, transfuzja krwi u noworodka
 • Zakażenia - przekazywane dziecku w łonie matki np.: różyczka, toksoplazmoza, opryszczka, wirus cytomegalii),
 • Wcześniactwo - dzieci urodzone przedwcześnie z niską masą urodzeniową, które wymagają otrzymywania leków na podtrzymanie życia mogą być bardziej narażone na utratę słuchu,
 • Skala Apgar na niskim poziomie - ocena noworodka po narodzinach w skali do 10. Jeśli wynik jest mniejszy od liczby 5 po pierwszej minucie życia lub jest mniejszy od liczby 7 po piątej minucie życia dziecka,
 • Zakażenia po porodzie - zapalenie opon mózgowych,
 • Nadużywanie narkotyków i leków w ciąży - które zagrażają życie dziecka,
 • Choroba matki - cukrzyca.

Nabyta utrata słuchu u dzieci

Niestety dzieci mogą również być dotknięte nabytą utratą słuchu. Mimo iż po narodzinach noworodki miały przeprowadzone przesiewowe badanie słuchu i wszystko było w porządku, to w późniejszym czasie mogą one mieć problemy ze słuchem.

 

Przyczyny nabytej utraty słuchu u dzieci:

 • Nieleczone i często występujące zakażenia lub zapalenia ucha
 • Uszkodzenia głowy w znacznym stopniu
 • Perforacja błony bębenkowej
 • Zakażenia np. zapalenie opon mózgowych, świnka i odra
 • Narażenie na głośny hałas
 • Narażenie na bierne palenie
 • Choroba Maniere'a
 • Przyjmowanie leków ototoksycznych

Objawy niedosłuchu u dziecka

Często trudno rodzicowi zauważyć problemy ze słuchem u dziecka, w szczególności u małych dzieci - które nie potrafią jeszcze dobrze komunikować się z otoczeniem. Rodzice przede wszystkim powinni zwrócić uwagę na takie sytuację, jak:

 • Dziecko podczas oglądania bajek na telewizorze podchodzi do niego za blisko lub go dużo podgłaśnia,
 • Dziecko nie reaguje na polecenia rodziców, które musi powtórzyć kilkakrotnie,
 • Dziecko zniekształca mowę - może to być związane z niedosłuchem, ale nie musi,
 • Dziecko izoluje się, nie chce przebywać w większych grupach.

Badanie słuchu u dziecka Poznań

Badanie słuchu u dzieci można przeprowadzić w wielu oddziałach naszej firmy KIND Aparaty Słuchowe w całej Polsce. Jednym z nich jest stolica Wielkopolski - Poznań, który oferuje szczegółowe badania słuchu dla dzieci. Sprzęt oraz metoda dostosowana jest do wieku dziecka. Powyżej siódmego roku życia, dzieci kwalifikują się do przeprowadzenia badania słuchu, jak u dorosłej osoby.

Zachęcamy do umówienia się na wizytę przez naszą stronę internetową lub telefonicznie pod numer:

Niedosłuch u dziecka - jak leczyć?

Przede wszystkim na początku należy udać się z dzieckiem do lekarza specjalisty lub protetyka, który wykona potrzebne badania i przedstawi wyniki. Po ocenie stopnia niedosłuchu u dziecka specjalista przedstawi najodpowiedniejsze metody leczenia.

 • Leczenie operacyjne - niektóre rodzaje utraty słuchu u dzieci wymagają tylko i wyłącznie leczenia operacyjnego. Do takich metod należy adenotomia oraz drenaż jamy bębenkowej, który związany jest z obecnością płynu w jamie bębenkowej.
 • Aparaty słuchowe - te urządzenia przede wszystkim mają na celu poprawę jakości słuchu, co idzie w parze z lepszą jakością życia dziecka i samopoczuciem. Aparaty słuchowe dobierane są przez wyspecjalizowanych protetyków. Specjalista najpierw przeprowadza wywiad z rodzicem i dzieckiem, przeprowadza badania odpowiednim sprzętem i przedstawia wyniki. Następnie proponuje odpowiedni aparat słuchowy, który dziecko może przetestować w swoim własnym otoczeniu.
 • Implant ślimakowy - taką metodę proponuje się w momencie, w którym dziecko ma głęboki ubytek słuchu odbiorczego. Np. dziecko mimo stosowania aparatu słuchowego nie słyszy oraz nie rozumie żadnych słów. Implant ślimakowy to urządzenie, które umieszcza się chirurgicznie w uchu wewnętrznym.

Często dzieci, które borykają się z niedosłuchem bardzo często potrzebują również interwencji logopedy. Leczenie logopedyczne przede wszystkim ma na celu poprawę wymowy. Ubytek słuchu w dużym stopniu jest związany z nauką mowy.

Aparaty słuchowe dla dzieci

W obecnych czasach aparaty słuchowe dla dzieci są ogólnodostępne, można zakupić je i przetestować w wielu miejscach w Polsce. Nasza firma KIND posiada nowoczesne aparaty słuchowe nie tylko dla dorosłych, ale i również dla dzieci w każdym wieku. Aparaty słuchowe KIND charakteryzują się wysokim poziomem technologicznym, designem, dodatkami i akcesoriami. Dodatkowo nasze aparaty słuchowe dla dzieci można dobrać pod kątem możliwości finansowych rodziców.

W naszej ofercie można znaleźć:

 • Zauszne aparaty słuchowe - zalety takich aparatów to przede wszystkim: łatwe zakładanie, intuicyjna regulacja, prosta obsługa, odpowiednie dopasowanie do kształtu ucha. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru aparatu z prawie niewidocznym na uchu wężykiem. Takie aparaty można dostosować do niemalże wszystkich potrzeb i wymagań.
 • Zauszne aparaty słuchowe ze słuchawką zewnętrzną - zaletą takiego aparatu jest automatyczna kierunkowość mikrofonu, która pozwala lepiej skupić się na rozmówcy. Ten rodzaj aparatu jest idealnie dostosowany do kształtu ucha, dzięki indywidualnej wkładce. Dodatkowo aparat jest niemalże niezauważalny dla innych osób.
 • Wewnątrzuszne aparaty słuchowe - największą zaletą takiego aparatu jest niewidoczność dla innych osób z otoczenia. Wewnątrzuszne aparaty słuchowe są produkowane na indywidualne zamówienie klienta. Aparat dostosowany jest do kształtu ucha bezpośredniego klienta. Tego typu aparaty są idealne dla osób, które noszą okulary.

Artykuły zamieszczone na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do ogólnych informacji na tematy związane z akustyką słuchu i nie mogą być wykorzystywane do celów autodiagnozy. Nie nadają się do zastąpienia profesjonalnej porady, badań i/lub leczenia przez przeszkolonych i uznanych lekarzy i/lub ewentualnie innych specjalistów pracujących w sektorze ochrony zdrowia i nie stanowią rekomendacji ani oceny procedur diagnostycznych lub terapeutycznych.Prosimy o kontakt w sprawie indywidualnego stanu zdrowia, pytania i problemy skonsultuj się z lekarzem lub ekspertem. Odpowiedzialność za treść linków zewnętrznych jest wyłączona.

Najszybsza droga do lepszego słyszenia.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.