Innowacje w technologii aparatów słuchowych

Rozwiązania słuchowe dziś i jutro.

Nowe technologie w aparatach słuchowych widoczne są zwłaszcza dzięki miniaturyzacji i digitalizacji. Największe innowacje to przede wszystkim rozmiar urządzeń, ich funkcje, nowe filtry i czujniki, wbudowane baterie i możliwość połączenia ze smartfonem, a następnie Internetem. Wygoda użytkowania oraz funkcjonalność są wyższe, niż kiedykolwiek wcześniej.

Marzenie o lepszym słyszeniu

Technologia aparatów słuchowych ma długą historię: ponad dwa tysiące lat temu ludzie po raz pierwszy próbowali poprawić słuch za ich pomocą. Najstarsze obrazy, w których ludzie wkładają ręce za uszy aby poprawić słyszenie, pochodzą ze starożytnego Egiptu. Faraonowie w tamtych czasach nosili duże peruki, aby wzmocnić dźwięk. Kopulaste zadaszenia służyły temu samemu celowi w późniejszych czasach na dworze.

Jednym z pierwszych aparatów słuchowych prehistorycznego człowieka była jego własna ręka, która została umieszczona za uchem - dobry słuch był niezbędny do przeżycia, szczególnie podczas polowania. Rogi zwierzęce służyły jako improwizowane rurki słuchowe.

Pierwsze techniczne środki poprawy słuchu pojawiły się w średniowieczu. Rurki słuchowe przetrwały do XVII wieku, ale nadal były bardzo prymitywne w budowie, a ze względu na brak wiedzy na temat anatomii ucha nie były również bardzo skuteczne. Zmieniło się to około 200 lat później, kiedy zapoczątkowano pierwsze prace naukowe.

Wiek XIX to czas popularyzacji rurki słuchowej. Ilustracje z tego okresu pokazują, że ludzie próbowali ukryć upośledzenie słuchu przed innymi. Wiele rurek słuchowych z tamtego okresu było ukrytych w fajkach lub elementach laski do podpierania się.

Technologia aparatów słuchowych zrobiła kolejny skok w roku 1875. W tym roku zaprezentowano pierwsze rozwiązanie, które można było dostosować do indywidualnego ubytku słuchu. Urządzenie miało przesuwny tłok, co umożliwiało różne wzmocnienia dźwięku.

Wynalezienie tranzystora stało się podstawą następnego kamienia milowego w technologii aparatów słuchowych. Po zakończeniu II Wojny Światowej małe elementy półprzewodnikowe zapoczątkowały rozwój, który doprowadził do postępującej miniaturyzacji aparatów słuchowych. Obecnie aparaty słuchowe są w stanie przywrócić słuch osobom z jego poważnym upośledzeniem, a także dostosować się do różnych środowisk dźwiękowych.

Cyfryzacja, która stale rozwija się od 1996 roku jest kolejnym historycznym krokiem: wyposaży aparaty słuchowe nowej generacji w technologię, która poprawia słyszenie w niespotykany dotąd sposób.

Aplikacje z funkcją tłumaczenia
 

Funkcje wykraczające daleko poza przywracanie słuchu są typowe dla rozwoju najnowszej generacji aparatów słuchowych. Te innowacje obejmują funkcję tłumaczenia: użytkownicy niektórych aparatów słuchowych mogą używać smartfona do tłumaczenia języków obcych na język ojczysty. Jednak do tej pory wymagane były aplikacje tłumaczące i połączenie Bluetooth między smartfonem, a aparatem słuchowym. Za około pięć lat, pojemność pamięci i moc obliczeniowa urządzeń powinny umożliwić pełną integrację funkcji tłumaczenia z aparatami słuchowymi.

Aparaty słuchowe z baterią litowo-jonową

Aparaty słuchowe zależą od wydajności ich baterii. Jest to bardzo irytujące, gdy zużywa się ona w momencie, w którym aparat słuchowy ma duże znaczenie: na przykład podczas koncertu, podczas ożywionej rozmowy lub gdy chcemy usłyszeć informacje przekazywane w kościele. Jeśli nie posiadamy baterii zapasowej, ważne momenty zostaną utracone. Ponadto dla wielu starszych osób wymiana baterii jest skomplikowana.

Nowe aparaty słuchowe, takie jak KINDevo R, mają baterię litowo-jonową, która sprawia, że ich ciągła wymiana nie jest konieczna. KINDevo R to najmniejsze na świecie aparaty słuchowe z akumulatorem litowo-jonowym. W zależności od sposobu użytkowania akumulatory mają czas pracy nawet do 24 godzin, a KIND udziela na nie pięcioletniej gwarancji. Co ważne, akumulatory pozostają w urządzeniach podczas ładowania. Aby naładować KINDevo R umieszcza się je w poręcznej stacji ładującej, która służy również jako schowek. Proces ładowania trwa zwykle mniej niż cztery godziny. Aparaty słuchowe KINDevo R można ładować trzykrotnie w całkowicie naładowanej stacji ładującej, a następnie samą stację należy podłączyć do źródła zasilania za pomocą kabla micro USB.

Innowacje nie kończą się na akumulatorze i stacji ładującej. Dodatkowe funkcje aparatów słuchowych KINDevo R obejmują automatyczną regulację głośności oraz funkcje szczególnie ważne dla osób z jednostronną głuchotą i szumami usznymi. Urządzenia ułatwiają również wykonywanie połączeń telefonicznych oraz posiadają wiele innych innowacji technologicznych.

Koncentracja na tym, co najważniejsze: technologia aparatów słuchowych z funkcją filtra

Małe, inteligentne, połączone z filtrem - to właśnie charakteryzuje najnowszą generację aparatów słuchowych. Posiadają one programy, które umożliwiają odfiltrowywanie przeszkadzających elementów z otoczenia. Będąc w restauracji, można wyciszyć brzęczące naczynia, a wypowiedziane słowa drugiej osoby można łatwo zrozumieć. W połączeniu z aplikacją na smartfony, niektóre modele mogą zapamiętać lokalizacje takie jak np. sala koncertowa. Następnie ustawienia dla tej lokalizacji są zapisywane. Jeśli użytkownik aparatu słuchowego ponownie wejdzie do sali koncertowej, aparat słuchowy automatycznie przełączy się w ten sam tryb, w którym był podczas poprzedniej wizyty.

Znajdź najbliższy oddział KIND w Twojej okolicy

Pokaż wszystkie oddziały

Projekt przyszłości - aparaty słuchowe z dostępem do Internetu

Obecnie trwają badania nad bezprzewodowymi aparatami słuchowymi, która wspierają użytkownika zarówno podczas aklimatyzacji, jak i podczas długotrwałego użytkowania. Te oparte na cyfrowej chmurze systemy z połączeniem internetowym powinny umożliwiać wiele funkcji, np. regulację wydajności urządzenia za pomocą smartfona na odległość. Anonimowe dane zarejestrowane i przesłane przez aparaty słuchowe mogą być również wykorzystane do stworzenia indeksu restauracji, który informuje osoby z upośledzeniem słuchu o miejscach ze szczególnie dobrą akustyką. Urbaniści i badacze środowiska mogliby skorzystać z map hałasu opartych na danych uzyskanych z aparatów słuchowych.

Ponadto opracowywane są aparaty słuchowe, które mogą pełnić także inne funkcje. Tak zwane produkty zdrowotne będą w stanie zmierzyć tętno lub oszacować poziom cukru we krwi. Dane zarejestrowane przez systemy mogą być następnie ocenione przez lekarzy w celu diagnozy i terapii. Jest to możliwe dzięki dodatkowym czujnikom zintegrowanym z aparatami słuchowymi. Ale do tego jeszcze daleka droga.

Aparaty słuchowe sprawią, że jazda będzie bardziej relaksująca: przy określonej prędkości będą tłumić hałas w czasie jazdy. Będzie to możliwe w połączeniu ze smartfonem i aplikacją.

Aparaty słuchowe z czujnikami położenia zwiększają również bezpieczeństwo użytkownika. Jeśli użytkownik aparatu upadnie, automatycznie uruchomi się alarm i powiadomi wcześniej wskazane osoby.

Najszybsza droga do lepszego słyszenia.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.