Niedosłuch u osób starszych

Dlaczego słuch często pogarsza się w starszym wieku.

Niedosłuch związany ze starzeniem się organizmu jest naturalnym procesem. Komórki słuchowe, tak jak i wszystkie inne komórki w naszym ciele ulegają procesowi starzenia się, co wpływa na zdolność słyszenia.

Niedosłuch u osób starszych

 

Przyczyny utraty słuchu wraz z wiekiem

Z biegiem czasu możliwości słuchu maleją. Od 50. roku życia jest to często mierzalne, a w wielu przypadkach również zauważalne i utrudniające codzienne funkcjonowanie. Ubytek słuchu związany z wiekiem wynika głównie ze starzenia się komórek w uchu wewnętrznym. Procesowi temu ulega również nerw słuchowy oraz ośrodek słyszenia.

Ponadto inne czynniki również mogą prowadzić do utraty słuchu w starszym wieku. W szczególności należy wspomnieć o hałasie, niektórych lekach, nikotynie, otyłości, chorobach i predyspozycjach genetycznych, które również mogą przyczyniać się do utraty słuchu.

Utrata słuchu w starszym wieku wydaje się przynajmniej częściowo wynikać z rozwoju cywilizacji. Pomiary słuchu u Aborygenów w Australii wykazały, że starsi Aborygeni wciąż słyszą prawie tak samo dobrze jak młodzi. Stwierdzono, że słuch ludzi jest znacznie bardziej narażony na uszkodzenie w krajach uprzemysłowionych, niż w regionach słabiej rozwiniętych.

 

Typowe objawy ubytku słuchu w starszym wieku

Utrata słuchu jest stopniowym procesem, który wpływa na oboje uszu. Osoby dotknięte niedosłuchem zwykle słabo lub wcale nie słyszą wysokich dźwięków, a ich rozumienie mowy - szczególnie w grupie kilku osób - jest ograniczone. Przyczyną są zwykle uszkodzenia komórek w uchu wewnętrznym, ale proces starzenia może również wpływać na nerw słuchowy lub ośrodek słuchu.

Osoby dotknięte ubytkiem słuchu związanym z wiekiem są często szczególnie wrażliwe na hałas i odczuwają go jako bolesny. Utracie słuchu może również towarzyszyć ciągłe dzwonienie w uszach, czyli tzw. szumy uszne.

Z reguły aparaty słuchowe są środkiem spowalniającym utratę słuchu w podeszłym wieku, mogą również wspomóc w walce z szumami usznymi i poprawiają komfort codziennego życia.

Jednym z rekomendowanych działań profilaktyki słuchu jest ochrona przed hałasem, ale także zdrowy styl życia i unikanie stresu.

Najszybsza droga do lepszego słyszenia.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.